Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Wyszukiwarka osób pochowanych

2017-12-31

Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem https://cmentarz.pgk-brzozow.pl

Ogłoszenie

2017-11-08

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowiee w dniu 14.11.2017 r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny będzie intenstywny zapach chloru.

Ogłoszenie

2017-08-31

Informacja dla mieszkańców gminy Brzozów dotycząca odbioru sprzętu elektronicznego.

 

Ogłoszenie

 

Oświadczenie o udostępnieniu numeru telefonu

2017-06-26

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że rozwijany jest system informacyjno - ostrzegawczy SMS dla użytkowników wodociągów i kanalizacji. W związku z tym aby udostępnić swój numer telefonu dla celów powiększania bazy teleadresowej, udostępnia się poniższy formularz, który po wydrukowaniu należy dostarczyć pocztą lub osobiście do biura PGK w Brzozowie, ul. Legionistów 10.

 

Informacja

2017-06-09
W związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi skażenia wody bakteriami z rodziny clostridium PGK SP. Z O.O. w Brzozowie informuje...

Komunikat

2017-06-08

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 07.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie nie stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.

Komunikat

2017-06-07

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce pobranej na ujęciu nie stwierdzono obecności bakterii. W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 06.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens w ilości 1jtk/100 ml. /jedna jednostka na 100 ml wody.

Komunikat

2017-06-06

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.

Ogłoszenie

2017-05-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 15.05.2017r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru.

 
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd PGK Sp. z o.o.

Komunikat

2017-04-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie informuje o możliwości odpłatnego odbioru większych ilości odpadów zielonych (krzaki, gałęzie, liście, itp.)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz cen prosimy o kontakt pod numerem telefonu 13 43 415 91 (wybierając numer wewnętrzny 36). 

Odbiór odpadów - harmonogram

2017-04-06

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów w kwartałach II, III i IV 2017 roku.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017

 

Komunikat

2017-01-17

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2017.01.17 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. udostępnia wewnętrzne numery telefonów.

Komunikat

2016-10-29

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W pobranych próbach wody do badań laboratoryjnych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie w dniu 28.10.2016 r. z sieci wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz na ujęciu wody SUW- Jakla Wielka stwierdza się, że woda odpowiada parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 1989).
 

W związku z powyższym traci aktualność komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie z dnia 27.10.2016r. informujący o niezdatności wody do spożycia.

Załączniki:

 

Wyniki badań

Komunikat

2016-10-27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci odociągowej w Brzozowie NIE NADAJE SIE DO SPOŻYCIA.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 25.10.2016 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w ZS Stara Wieś oraz 26.10.2016 r. na ujęciu wody SUW- Jakla Wielka i ZS Stara Wieś stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.
 

Ponadto informujemy, iż od dnia 26.10.2016 r. trwają prace związane z dezynfekcją sieci wodociągowej w związku z powyższym może wystąpić okresowo zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru. Woda po dezynfekcji wodociągu zostanie pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym.

O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.
 

Woda do celów spożywczych będzie dostarczana w zależności od zapotrzebowania po zgłoszeniu telefonicznym:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
pod nr telefonu: 13 43 415 91

W godzinach popołudniowych oraz w soboty i święta
pod nr telefonu: 13 30 68 222.

Komunikat

2016-07-21

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że nastąpiła zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 27 lipca 2016r.

Ogłoszenie

2016-04-25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 26.04.2016r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru.

Komunikat

2015-09-04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu miejskiego, że począwszy od dnia dzisiejszego tj. 04.09.2015 r. traci swą moc ogłoszenie o przerwach w dostawie wody z dnia 11.08.2015 r. W dalszym ciągu prosimy o rozważne korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno- bytowych.

Komunikat

2015-08-19

Mieszkańcy korzystający z miejskiego wodociągu proszeni są o przekazywanie informacji w sprawie braku wody pitnej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod numer telefonu 13 43 414 72.

Woda butelkowana zdatna do picia będzie dostarczana dla mieszkańców pozbawionych korzystania z wody miejskiej od dnia dzisiejszego do odwołania.

Woda do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana w beczkowozach w zależności od zapotrzebowania.

Ogłoszenie

2015-08-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu miejskiego, że począwszy od dnia 11.08.2015 r. do odwołania, zamykana będzie woda w godzinach od 22:00 do 5:00 dnia następnego. Sytuację tą spowodowały wysokie temperatury powietrza, a co za tym idzie niewystarczająca ilość wody na ujęciu, która zapewnia dostawę wody w ograniczonych ilościach w ciągu dnia.

Za utrudnienia przepraszamy
Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Apel do mieszkańców korzystających z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka

2015-07-03

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami  i zwiększonym zużyciem wody, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i w weekendy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie prosi wszystkich odbiorców wody korzystających z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Prosimy o nie pobieranie wody do podlewania roślin, trawników, mycia samochodów, do celów budowlanych oraz odstąpienie od napełnienia basenów.

Komunikat

2015-06-12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu miejskiego, że dnia 16.06.2015 r. od godziny 22.00 do wczesnych godzin rannych dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody, która spowodowana jest przebudową głównej magistrali wody w związku z realizacja zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa”. Po zakończeniu prac prowadzone będzie gruntowne płukanie i dezynfekcja całego wodociągu co spowodować może zmętnienie i zabrudzenie wody jak również wyczuwalny będzie zapach chloru. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy licząc na zrozumienie odbiorców wody.

Ogłoszenie

2015-03-23

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje wszystkich przedsiębiorców z Gminy Brzozów korzystających z naszych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, iż z dniem 01.04.2015r. następuje zmiana terminów odbiorów odpadów według niżej podanego schematu.
 

Odbiór odpadów z kontenerów KP-7 (6,5 m3) oraz 1100 l ( 1,1 m3) – będzie realizowany tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu zgłoszenia przez biuro obsługi klienta PGK Sp. z o.o. w Brzozowie tel: 13 43 414 72
 

Odbiór odpadów odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki.
 

Odpady w workach z terenu miasta Brzozowa będą odbierane dwa razy w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem wywozu: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 z działalności gospodarczej

 

 

Odpady w workach z terenów wiejskich będą odbierane w każdy roboczy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

 

Komunikat

2015-02-23

W związku z realizacją zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz- Brzozów-Sanok"  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że dnia 25.02.2015 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 10.00 do 14.00 wynikająca z przebudowy istniejących i budowie nowych odcinków wodociągów oraz przepięciami wynikającymi z prowadzonych robót technologicznych. Na bieżąco prowadzone będzie odcinkowe płukanie sieci wraz z dezynfekcją wody.
 

Po zakończeniu w/w prac może wystąpić zmętnienie i zabrudzenie wody jak również wyczuwalny zapach chloru.
 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy licząc na zrozumienie odbiorców wody.
 

Kominikat

2015-02-19

W związku z realizacją zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok" Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody wynikające z przebudowy istniejących i budowie nowych odcinków wodociągów oraz przepięciami wynikającymi z prowadzonych robót technologicznych.
 

Na bieżąco prowadzone będzie odcinkowe płukanie sieci wraz z dezynfekcją wody.
 

Po zakończeniu w/w prac może wystąpić zmętnienie i zabrudzenie wody jak również wyczuwalny zapach chloru.
 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy licząc na zrozumienie odbiorców wody.

Komunikat

2015-02-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.

W pobranych próbach wody do badań laboratoryjnych przez Oddział laboratoryjny Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie w dniu 28.01.2015r., 03.02.2015 r. i 09.02.2015 r. woda odpowiada parametrom w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 06.04.2007 r.)

W związku z powyższym traci aktualność komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie z dnia 22.01.2015r. nakazujący gotowanie wody przed spożyciem.

Komunikat

2015-01-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w pobranych do badania próbach wody z sieci wodociągowej w Brzozowie w dniu 28.01.2015r. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Komunikat

2015-01-23

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 20.01.2015 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Ks. Bielawskiego oraz w ZS Stara Wieś stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy coli.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność.
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki. Woda po dezynfekcji wodociągu zostanie pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym.
 

O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.

Komunikat

2015-01-23

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 25.01.2015r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru.

Ponadto informujemy, iż dnia 14.01.2015 r. został wyczyszczony i zdezynfekowany zbiornik wyrównawczy V- 500 m3 Jakla Wielka.

Komunikat

2014-11-08

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W pobranych próbach wody do badań laboratoryjnych przez Oddział laboratoryjny Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie w dniu 06.11.2014r (Przepompownia wody- ul. Parkowa, Blok- ul. Podwale oraz ujęcie wody- SUW Jakla Wielka) stwierdza się że, woda odpowiada parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 06.04.2007 r.)
 

W związku z powyższym traci aktualność komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie z dnia 30.10.2014r. nakazujący gotowanie wody przed spożyciem.
 

Dezynfekcja sieci wodociągowej

2014-11-04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 05.11.2014 r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru.

Komunikat

2014-10-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 28.10.2014 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Rynek oraz ul. Podwale stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy coli.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność.
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.
 

Woda w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2014 r. została pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym i fizyko- chemicznym. O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.

Komunikat - okresowe przerwy w dostawie wody

2014-10-09

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody, iż od dnia 9-10-2014 r., mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody, szczególnie w górnych partiach miasta i budynkach wielorodzinnych (wyższe kondygnacje).

Jest to skutek niskiego stanu wody dopływającej do ujęciu SUW Jakla Wielka, czego konsekwencją mogą być wahania ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody na końcówkach sieci wodociągowych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prosi o racjonalne korzystanie z wody.

Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Komunikat - przerwy w dostawie wody

2014-09-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody, iż w związku z suszą mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody, szczególnie w górnych partiach miasta, budynkach wielorodzinnych (wyższe kondygnacje), spowodowane jest to nagłymi spadkami ciśnienia wody. Informujemy również, iż po wznowieniu dostawy wody mogą nastąpić wahania ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody na końcówkach sieci wodociągowych. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prosi o racjonalne korzystanie z wody.
 

Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Komunikat

2014-06-09

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W pobranych próbach wody do badań laboratoryjnych przez Oddział laboratoryjny Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie w dniach 02.06.2014 r., 05.06.2014 r oraz 06.06.2014 r. stwierdza się że, woda odpowiada parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 06.04.2007 r.)
 

W związku z powyższym traci aktualność komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie z dnia 30.05.2014 r. oraz z dnia 02.06.2014 r. nakazujący gotowanie wody przed spożyciem.
 

 Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Ogłoszenie

2014-06-03

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 04.06.2014 r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru.


Za utrudnienia przepraszamy
 Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Komunikat

2014-06-02

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 27.05.2014 r z sieci wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Rynek, ul. Podwale oraz ul. Bielawskiego stwierdzono nieznaczną obecność bakterii Clostridium perfringens oraz bakterii grupy coli.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność.
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody w wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, stopniowo zwiększając zawartość chloru do dezynfekcji wody oraz wykonując odcinkowe płukania sieci w miejscach w/w. Woda w dniu dzisiejszym tj. 02.06.2014 r zostanie pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym i fizyko- chemicznym. O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.


 Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Komunikat

2014-05-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 27.05.2014 r z sieci wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Rynek stwierdzono obecność bakterii Clostridium perfringens oraz bakterii grupy coli.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność.
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody w wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.


 Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego

2014-04-03

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w Brzozowie informuje, że w dniu 04.04.2014 r., w godzinach porannych wykonywane będzie czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego V-32m3, przy ul. Parkowej.

Ogłoszenie

2014-03-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 11.03.2014 r. w godzinach porannych nastąpi czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego V-500 m3 na ujęciu wody Jakla Wielka w Brzozowie. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia w sieci wodociągowej może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru.

Ogłoszenie - płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

2014-01-24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 27.01.2014 r (poniedziałek) w godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa.

Przerwa w dostawie wody

2013-09-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody, że w dniu 02.10.2013r w godz. od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców w Brzozowie z uwagi na wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych na sieci wodociągowej.

Ogłoszenie

2013-07-05

W dniu 4 lipca w godzinach popołudniowych w trakcie prac wymiany sieci wodociągowych Wykonawca robót uszkodził główny rurociąg. W następstwie tego zdarzenia nastąpiła przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i informujemy, iż nie było to działanie planowe.
 

Zarząd PGK

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych

2013-03-13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach Przedsiębiorstwa.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012-12-13

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie informuje mieszkańców gminy Brzozów, o wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakończenie i rozliczenie zadania związanego z wykonaniem przyłączy w miejscowości Turze Pole

2012-11-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania związanego z wykonaniem przyłączy w miejscowości Turze Pole, od dnia 4 grudnia 2012 r., będzie dokonywany zwrot pozostałych pieniędzy dla osób, u których realizowany był przyłącz.

Apel o racjonalne wykorzystywanie wody

2012-09-14

Z uwagi na znaczne obniżenie się poziomu wód podziemnych oraz brak wody na ujęciu powierzchniowym spowodowanym suszą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prosi odbiorców wody terenu miasta Brzozowa o racjonalne jej wykorzystywanie wyłącznie do celów socjalno-bytowych.
 

Uprasza się o nie pobieranie wody do celów budowlanych, podlewania trawników oraz mycia samochodów.
 

Odpowiedź na protest mieszkańców Brzozowa

2011-07-27

Odpowiedź na protest mieszkańców Brzozowa w sprawie uciążliwości funkcjonowania oczyszczalni ścieków Brzozów - Borkówka

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00