Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2017-01-17

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2017.01.17 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. udostępnia wewnętrzne numery telefonów:

 

31 – Usługi cmentarne, usługi remontowo - budowlane

32 – Sekretariat

33 – Prezes Zarządu

34 – Kadry - płace

35 – Księgowość

36 – Kierownik Działu Usług Komunalnych

37 – Główny Księgowy – Członek Zarządu

38 – FAX

39 – BHP, stan liczników

40 – Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych i płynnych

41 – Dział Wod-Kan, stany liczników wody

44 – Kasa

45 – Kierownik Działu Wod-Kan

 

Komunikat o sposobie połączenia dostępny po wybraniu numeru 13 43 415 91 lub 13 43 415 49.

 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00