Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2017-06-06

Brzozów, 06.06.2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.

 

        W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 05.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens w ilości 2 jtk/100 ml.

 

  W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.

 

Ponadto informujemy, iż od dnia 06.06.2017 r. trwają prace związane z dezynfekcją sieci wodociągowej w związku z powyższym może wystąpić okresowo zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru. 

 

Woda po dezynfekcji wodociągu zostanie pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym.

 

O wynikach badań PGK Sp. z o.o.  powiadomi odrębnym komunikatem w dniu 07.06.2017r.  

                                                                        

Wodę butelkowaną do celów spożywczych będzie można odebrać w siedzibie Przedsiębiorstwa, ul. Legionistów 10.

 

W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH woda będzie dostarczana po uprzednim zgłoszeniu pod nr telefonu: 13 43 415 91

 

 

Zarząd PGK Sp. z o.o. 

w Brzozowie

Prezes Tomasz Zubel

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00