Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2017-06-08

 Brzozów, 08.06.2017 r.

 
 
 
KOMUNIKAT
 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 07.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie nie stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.
 
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, że woda z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka nadaje się do spożycia.
 
 
Zarząd PGK Sp. z o.o. 
w Brzozowie
Prezes Tomasz Zubel
 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00