Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/plugins/function.eval.php:25 - trigger_error
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/temp/templates_c/News^%%28^282^282AAC1E%%module_db_tpl%3ANews%3Bdetailbgk-brzozow.php:26 - smarty_function_eval
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/modules/News/action.detail.php:63 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/modules/News/action.defaulturl.php:4 - DoAction
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/plugins/function.content.php:100 - DoActionBase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/temp/templates_c/%%01^013^01360D26%%tpl_body%3A23.php:65 - smarty_cms_function_content
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/index.php:269 - fetch
string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00