Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Zakończenie i rozliczenie zadania związanego z wykonaniem przyłączy w miejscowości Turze Pole

2012-11-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania związanego z wykonaniem przyłączy w miejscowości Turze Pole, od dnia 4 grudnia 2012 r., będzie dokonywany zwrot pozostałych pieniędzy dla osób, u których realizowany był przyłącz.

Dla osób które chciałyby, aby dokonać zwrotu środków na konto bankowe, prosi się o najszybsze podanie numeru konta wraz z danymi osobowymi tj. Imię Nazwisko i dokładny adres do Sołtysa miejscowości, albo przesłanie ich bezpośrednio na adres e-mail Przedsiębiorstwa: pgk@onet.eu. W takiej sytuacji przelewy będą realizowane natychmiast po otrzymaniu powyższych danych.

Dla osób które nie posiadają konta bankowego, możliwy będzie odbiór pieniędzy w kasie Spółki w Brzozowie przy ul. Legionistów od dnia 4 grudnia 2012r. w godzinach 7.30-14.30.

Równocześnie istnieje możliwość dokonania zwrotu w formie przekazu pocztowego po potrąceniu kosztów doręczenia przez listonosza. O takiej możliwości prosimy poinformować Sołtysa lub Spółkę telefonicznie nr 43/415 91 w celu sporządzenia stosownego przekazu pocztowego.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00