Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

2018-09-20

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
worldtradecentre.com 2 days, 9 minutes2586.18 USD
newrv.com 3 days, 17 hours2184.99 USD
serena-forgeas.com 12 hours, 39 minutes1929.99 USD
viewbusiness.com 4 days, 4 hours17111.99 USD
goldenpinehotel.com 0 second1526.0 USD
publicly.net 7 hours, 40 minutes15109.01 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $25.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $83.99 /yr