Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/plugins/function.eval.php:25 - trigger_error
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/temp/templates_c/News^%%28^282^282AAC1E%%module_db_tpl%3ANews%3Bdetailbgk-brzozow.php:26 - smarty_function_eval
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/modules/News/action.detail.php:63 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/modules/News/action.defaulturl.php:4 - DoAction
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/plugins/function.content.php:100 - DoActionBase
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/temp/templates_c/%%01^013^01360D26%%tpl_body%3A23.php:65 - smarty_cms_function_content
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/pgk-brzozow/public_html/pgk-brzozow.pl/index.php:269 - fetch
string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 14 hours, 3 minutes4156.99 USD
solarchip.com 1 hour, 13 minutes331052.5 USD
citiesonwater.com 1 hour, 31 minutes27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 1 hour1830.99 USD
hotelspa.org 20 hours, 43 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 16 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr