Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

2013-09-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody, że w dniu 02.10.2013r w godz. od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców w Brzozowie z uwagi na wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych na sieci wodociągowej.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00