Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Ogłoszenie - płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

2014-01-24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 27.01.2014 r (poniedziałek) w godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu w/w czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (zbyt niskie temperatury minusowe) płukanie i dezynfekcja sieci zostanie odwołane i przełożone na inny termin o czym odbiorcy wody zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty. Za utrudnienia przepraszamy.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00