Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Ogłoszenie

2014-03-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje, że w dniu 11.03.2014 r. w godzinach porannych nastąpi czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego V-500 m3 na ujęciu wody Jakla Wielka w Brzozowie. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia w sieci wodociągowej może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00