Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego

2014-04-03

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w Brzozowie informuje, że w dniu 04.04.2014 r., w godzinach porannych wykonywane będzie czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wyrównawczego V-32m3, przy ul. Parkowej. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia w sieci wodociągowej, która obsługiwana jest przez przepompownie, może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00