Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat - przerwy w dostawie wody

2014-09-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody, iż w związku z suszą mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody, szczególnie w górnych partiach miasta, budynkach wielorodzinnych (wyższe kondygnacje), spowodowane jest to nagłymi spadkami ciśnienia wody. Informujemy również, iż po wznowieniu dostawy wody mogą nastąpić wahania ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody na końcówkach sieci wodociągowych. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prosi o racjonalne korzystanie z wody.
 

Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00