Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2014-10-30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 28.10.2014 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Rynek oraz ul. Podwale stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy coli.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność.
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.
 

Woda w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2014 r. została pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym i fizyko- chemicznym. O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00