Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Kominikat

2015-02-19

W związku z realizacją zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok" Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody wynikające z przebudowy istniejących i budowie nowych odcinków wodociągów oraz przepięciami wynikającymi z prowadzonych robót technologicznych.
 

Na bieżąco prowadzone będzie odcinkowe płukanie sieci wraz z dezynfekcją wody.
 

Po zakończeniu w/w prac może wystąpić zmętnienie i zabrudzenie wody jak również wyczuwalny zapach chloru.
 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy licząc na zrozumienie odbiorców wody.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00