Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Ogłoszenie

2015-03-23

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje wszystkich przedsiębiorców z Gminy Brzozów korzystających z naszych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, iż z dniem 01.04.2015r. następuje zmiana terminów odbiorów odpadów według niżej podanego schematu.
 

Odbiór odpadów z kontenerów KP-7 (6,5 m3) oraz 1100 l ( 1,1 m3) – będzie realizowany tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu zgłoszenia przez biuro obsługi klienta PGK Sp. z o.o. w Brzozowie tel: 13 43 414 72
 

Odbiór odpadów odbywać się będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki.
 

Odpady w workach z terenu miasta Brzozowa będą odbierane dwa razy w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem wywozu: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015 z działalności gospodarczej

 

 

Odpady w workach z terenów wiejskich będą odbierane w każdy roboczy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

 

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00