Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2015-06-12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu miejskiego, że dnia 16.06.2015 r. od godziny 22.00 do wczesnych godzin rannych dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody, która spowodowana jest przebudową głównej magistrali wody w związku z realizacja zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa”. Po zakończeniu prac prowadzone będzie gruntowne płukanie i dezynfekcja całego wodociągu co spowodować może zmętnienie i zabrudzenie wody jak również wyczuwalny będzie zapach chloru. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy licząc na zrozumienie odbiorców wody.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00