Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Ogłoszenie

2015-08-11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu miejskiego, że począwszy od dnia 11.08.2015 r. do odwołania, zamykana będzie woda w godzinach od 22:00 do 5:00 dnia następnego. Sytuację tą spowodowały wysokie temperatury powietrza, a co za tym idzie niewystarczająca ilość wody na ujęciu, która zapewnia dostawę wody w ograniczonych ilościach w ciągu dnia.

Za utrudnienia przepraszamy
Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00