Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2015-08-19

Mieszkańcy korzystający z miejskiego wodociągu proszeni są o przekazywanie informacji w sprawie braku wody pitnej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod numer telefonu 13 43 414 72.

Woda butelkowana zdatna do picia będzie dostarczana dla mieszkańców pozbawionych korzystania z wody miejskiej od dnia dzisiejszego do odwołania.

Woda do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana w beczkowozach w zależności od zapotrzebowania.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00