Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Apel o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej

2010-05-18

Szanowni Klienci, 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich swych klientów korzystających z sieci kanalizacyjnej o prawidłowe i zgodne z umową jej eksploatowanie. 

 

Rosnące koszty odbioru i oczyszczania ścieków, szczególnie z powodu nieprawidłowego jej korzystania, powodują wzrost opłat przewidzianych w taryfie, które muszą ponosić wszyscy klienci Spółki. W trosce o dobro uczciwych klientów, jak i wychodząc naprzeciw wszystkim tym klientom, którzy notorycznie użytkują sieć w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem a to:

 

  • wrzucają odpadki organiczne (kości, obierki, jabłka, warzywa),
  • wrzucają pozostałości po kosmetykach ( pałeczki, waciki, bandaże, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, ściereczki higieniczne itp.),
  • wrzucają zużyte mopy, ścierki,
  • wrzucają elementy zabawek, zakrętki, kapsle.

Zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o poprawne stosowanie sieci kanalizacyjnej na terenie swoich posesji i natychmiastowe wyeliminowanie nieprawidłowości, co pozwoli uniknąć w przyszłości konsekwencji z tego tytułu i zagwarantuje prawidłowe działanie kanalizacji sanitarnej, której właścicielem i eksploatatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00