Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2016-10-27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci odociągowej w Brzozowie NIE NADAJE SIE DO SPOŻYCIA.
 

W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 25.10.2016 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w ZS Stara Wieś oraz 26.10.2016 r. na ujęciu wody SUW- Jakla Wielka i ZS Stara Wieś stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.
 

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki.
 

Ponadto informujemy, iż od dnia 26.10.2016 r. trwają prace związane z dezynfekcją sieci wodociągowej w związku z powyższym może wystąpić okresowo zmętnienie wody bądź też wyczuwalny zapach chloru. Woda po dezynfekcji wodociągu zostanie pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym.

O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.
 

Woda do celów spożywczych będzie dostarczana w zależności od zapotrzebowania po zgłoszeniu telefonicznym:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
pod nr telefonu: 13 43 415 91

W godzinach popołudniowych oraz w soboty i święta
pod nr telefonu: 13 30 68 222.

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00