Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Aktualności

Komunikat

2016-10-29

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej.
 

W pobranych próbach wody do badań laboratoryjnych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie w dniu 28.10.2016 r. z sieci wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz na ujęciu wody SUW- Jakla Wielka stwierdza się, że woda odpowiada parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 1989).
 

W związku z powyższym traci aktualność komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie z dnia 27.10.2016r. informujący o niezdatności wody do spożycia.

Załączniki:

 

Wyniki badań

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00