Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

Tel. 13 43 415 49
Tel. 13 43 415 91

Wewnętrzne numery telefonów:

31  -  Usługi cmentarne
32  -  Sekretariat
33  -  Prezes Zarządu
34  -  Kadry - płace
35  -  Księgowość
36  -  Kierownik Działu Usług Komunalnych
37  -  Radca Prawny
38  -  Fax
39  -  Specjalista ds. wod-kan
40  -  Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych i płynnych
41  -  Dział Wod-Kan, stany liczników wody
44  -  Kasa
45  -  Kierownik Działu Wod-Kan
46  -  Główny Księgowy
47  -  Członek Zarządu

Zgłoszenia usług wywozu nieczystości stałych i płynnych:

Godziny od 7:00 do 15:00
Tel. 13 43 414 72
E-mail pgk@onet.eu

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 13 hours, 18 minutes4156.99 USD
solarchip.com 28 minutes331052.5 USD
citiesonwater.com 46 minutes, 36 seconds27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 34 minutes1830.99 USD
hotelspa.org 19 hours, 58 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 15 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr