Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

Tel. 13 43 415 49
Tel. 13 43 415 91

Wewnętrzne numery telefonów:

31  -  Usługi cmentarne
32  -  Sekretariat
33  -  Prezes Zarządu
34  -  Kadry - płace
35  -  Księgowość
36  -  Kierownik Działu Usług Komunalnych
37  -  Radca Prawny
38  -  Fax
39  -  Specjalista ds. wod-kan
40  -  Zgłoszenia wywozu nieczystości stałych i płynnych
41  -  Dział Wod-Kan, stany liczników wody
44  -  Kasa
45  -  Kierownik Działu Wod-Kan
46  -  Główny Księgowy
47  -  Członek Zarządu

Zgłoszenia usług wywozu nieczystości stałych i płynnych:

Godziny od 7:00 do 15:00
Tel. 13 43 414 72
E-mail pgk@onet.eu

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00