Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Nieczystości stałe/płynne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje wszystkich przedsiębiorców z Gminy Brzozów korzystających z naszych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, iż z dniem 01.01.2017r. obowiązują następujące terminy odbioru odpadów według niżej podanego schematu.
 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 z działalności gospodarczej

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 z działalności gospodarczej

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

  • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
  • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
  • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00