Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

O firmie

PGK Brzozów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w oparciu o Uchwałę Nr IX/93/2003 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 października 2003 roku i Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny z dnia 11.12.2003 r. Rp.A. Nr 2605/2003 z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Spółka Akcyjna w Brzozowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2004 r.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do KRS pod numerem 0000189907.
Spółka posiada nadany numer statystyczny w systemie Regon - 371168663
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
Spółka posiada nadany PKD (2004) - 9002Z i PKD (2007) - 3811Z
Posiada nadany przez organ skarbowy NIP - 686-000-09-71
100% udziału posiada Gmina Brzozów.
Kapitał zakładowy Spółki - 17 186 500,00 PLN
Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania działek.

Zakres działalności:

 • produkcja ciepła (pary wodnej) 40.30.A
 • dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B
 • pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.A
 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 41.00.B
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.Z
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 45.21.F
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.22.Z
 • budowa dróg kołowych i szynowych 45.23.A
 • wykonywanie robót budowlanych murarskich 45.25.D
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 45.33.B
 • tynkowanie 45.41.Z
 • towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 60.24.B
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
 • wywóz śmieci i odpadów 90.00.A
 • unieszkodliwianie odpadów 90.00.B
 • usługi sanitarne i pokrewne 90.00.C
 • odprowadzenie ścieków 90.00.D
 • pogrzeby i działalność pokrewna 93.03.Z
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
 • produkcja wyrobów tartacznych, działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 16.10.Z
 • produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z
 • produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
 • działalność telekomunikacyjna 61.90.Z

Przedstawione zakresy usług są świadczone na obszarze terytorialnym miasta i Gminy Brzozów.

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 13 hours, 19 minutes4156.99 USD
solarchip.com 28 minutes, 49 seconds331052.5 USD
citiesonwater.com 47 minutes, 25 seconds27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 35 minutes1830.99 USD
hotelspa.org 19 hours, 59 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 15 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr