Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Projekty unijne

Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole

2012-11-26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ramach projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 zrealizowało projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole.

Rekultywacja składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie

2012-07-03

Celem inwestycji jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowanego przy ulicy Zdrowej w Brzozowie.

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 13 hours, 39 minutes4156.99 USD
solarchip.com 48 minutes, 37 seconds331052.5 USD
citiesonwater.com 1 hour, 7 minutes27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 55 minutes1830.99 USD
hotelspa.org 20 hours, 19 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 15 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr