Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Przetargi

Dostawa paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w PGK Sp. z o.o. w Brzozowie na lata 2018 - 2019

2017-12-14

 PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego.

Zaproszenie do składania ofert

2017-10-03

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Dostawa paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w PGK Sp. z o.o. w Brzozowie na rok 2017

2016-12-07

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w trybie ciągłym do pojazdów i sprzętu mechanicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa śmieciarki

2016-11-10

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę śmieciarki.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa śmieciarki

2016-10-19

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę śmieciarki.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju napędowego

2015-12-15

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu ramach zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego.

Ogłoszenie o zamówieniu - dmuchawy

2015-09-16

PGK w Brzozowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dmuchaw.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju napędowego

2014-12-15

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego.

Zaproszenie do składania ofert

2014-11-24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do składania ofert na samochód.

Zaproszenie do składania ofert

2014-09-24

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zaprasza do składania ofert na zadanie: "Przeprowadzenie badań geofizycznych celem rozpoznania warstw wodonośnych wraz z opracowaniem wyników w celu ustalenia lokalizacji pod ujęcia wód podziemnych na terenie wskazanym przez Spółkę"

Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski

2014-08-14

Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski na zadaniach: Cześć I – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiennica, Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej

2014-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole - etap II Zmiennica współfinansowanego z programu PROW 2007-2013, działanie 321 Podstawowe Usługi dla Gospodarki Ludności Wiejskiej oraz zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki”

Przetarg na roboty budowlane - budowa kanalizacji

2014-03-12

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej.

Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki

2014-01-17

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę samochodu śmieciarki.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

2013-12-11

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do bezgotówkowego tankowania pojazdów Spółki.

Przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej

2013-12-06

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m3/h dla Oczyszczalni ścieków Brzozów Borkówka o przepustowości hydraulicznej 1800m3/d i RLM 12 000

Przetarg na dostawę samochodu śmieciarki

2013-10-22

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę samochodu śmieciarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony z tylnym załadunkiem.

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i przetwarzanie odpadów

2013-09-25

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na usługę pod nazwą "Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07".

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i przetwarzanie odpadów

2013-07-04

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na usługę pod nazwą "Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07".

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki

2013-06-20

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę samochodu do udrażniania kanalizacji i mycia przykanalików z funkcją polewaczki.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa pojemników do zbiórki odpadów 120 L

2013-05-27

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę pojemników do zbiórki odpadów 120 L.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa worków plastikowych do zbiórki odpadów

2013-05-24

PGK Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza przetarg na dostawę worków plastikowych do zbiórki odpadów.

Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski

2013-02-20

PGK Sp. z o.o. w Brzozowwie ogłasza przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski na zadania:

I. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka
II. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie

Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w Brzozowie"

2013-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w Brzozowie"

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka

2013-01-04

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka. Numer ogłoszenia: 5940-2013.

Przetarg nieograniczony na przyjęcie odpadów

2012-12-18

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza Przetarg nieograniczony: Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne), 20.03.07 (odpady wielkogabarytowe) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w okresie 01-01-2013 do 30-06-2012.

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

2012-12-13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego za pomocą kart paliwowych (flotowych) uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Spółki min. w godz. 6-20 na stacjach paliw Wykonawcy w okresie 01-01-2013 do 31-12-2013.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów

2012-06-22

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej wsi Turze Pole, Gm. Brzozów.

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 14 hours, 34 minutes4156.99 USD
solarchip.com 1 hour, 44 minutes331052.5 USD
citiesonwater.com 2 hours, 2 minutes27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 1 hour1830.99 USD
hotelspa.org 21 hours, 14 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 16 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr