Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

Usługi pogrzebowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za grób po upływie 20 lat od dnia pochówku. Podstawę prawną powyższego obowiązku stanowi art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. t.j. z 2000, Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią powołanego przepisu grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

W celu uniknięcia sytuacji ponownego pochówku w nieopłaconym grobie prosimy o wniesienie stosownych opłat zgodnie z Cennikiem usług pogrzebowych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Brzozowie, dostępnym na stronie internetowej www.pgk-brzozow.pl oraz w siedzibie Spółki w Brzozowie przy ulicy Legionistów 10.

 

Cennik usług pogrzebowych

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 13 hours, 45 minutes4156.99 USD
solarchip.com 54 minutes, 48 seconds331052.5 USD
citiesonwater.com 1 hour, 13 minutes27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 1 hour1830.99 USD
hotelspa.org 20 hours, 25 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 15 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr