Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 10

tel. 13 43 415 49
tel. 13 43 415 91
fax. 13 43 410 91

kanalizacja

Pogotowie kanalizacyjne

Wszelkie awarie i nieprawidłowości  
   
Brzozów, Humniska, Górki tel. 13 43 432 42
Grabownica tel. 13 43 954 71

 

Uchwała nr 258/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie sołectwa Turze Pole i sołectwa Zmiennica.
Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dopłaty z budżetu do 1m3 odprowadzonych ścieków dla wybranych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Wniosek o wydanie technicznych warunków o dostawę wody i/lub odbiór ścieków
Przedwstępna umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej 
Przedwstępna o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odbiór ścieków
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy przyłącza(y)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Cennik usług dodatkowych

Jakość powietrza

Projekty unijne

Zadania współfinansowane z PROW

 • Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości w Turze Pole
 • Budowa Oczyszczalni Ścieków w Turzym Polu
 • Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów segregowanych

Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4
"Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr. proj. RPPK.04.01.0018-012/09-00

www.wowrapper.com
DOMAIN SEARCH
Start Your Domain Name Search Here!

EXPIRED AUCTIONS

Domain NameTime LeftBidsBid Price
ikunming.com 14 hours, 14 minutes4156.99 USD
solarchip.com 1 hour, 23 minutes331052.5 USD
citiesonwater.com 1 hour, 42 minutes27345.0 USD
maxiservices.net 4 days, 1 hour1830.99 USD
hotelspa.org 20 hours, 53 minutes17177.99 USD
vrb.info 1 day, 16 hours1730.99 USD

DOMAIN SALES

 • $6.99 /yr
 • was $8.99 /yr
 • $7.99 /yr
 • was $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • $10.99 /yr
 • was $22.99 /yr
 • $1.49 /yr
 • was $4.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • was $29.99 /yr
 • $1.99 /yr
 • $8.99 /yr
 • was $92.99 /yr